Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Όροι Χρήσης

Το γραφείο του ψυχολόγου Εμμανουήλ Κουκούλη δεσμεύεται για την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα manoskoukoulis.gr υπό την επιφύλαξη τυχόν λαθών, τεχνικών ή τυπογραφικών, που δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν, ή έχουν προκύψει ακούσια. Tα κείμενα του ιστολόγιου ανήκουν στην ιδιοκτησία του δημιουργού Εμμανουήλ Κουκούλη.

Αλλαγές στην Ιστοσελίδα

 

Ο ιστότοπος manoskoukoulis.gr διατηρεί το δικαίωμα, να τροποποιεί, διορθώνει ή/και βελτιώνει, αλλάζει, αναστέλλει ή τερματίσει οποιοδήποτε τμήμα της Ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της περιλαμβανομένων των παρόντων όρων και προϋποθέσεων χρήσης, τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που διατίθενται μέσω αυτής, περιλαμβανομένης ακόμα της πρόσβασής σας σε αυτή, οποιαδήποτε χρονική στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Η συνέχιση της χρήση της Ιστοσελίδας κατόπιν τοποθέτησης των τροποποιήσεων σε αυτή θα δηλώνει την εκ μέρους σας αποδοχή τους.

Πνευματικά Δικαιώματα

 

 

Εκτός συγκεκριμένων δικαιωμάτων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών ή φορέων κλπ), όλα τα περιεχόμενα του δικτυακού τόπου www.manoskoukoulis.gr (ενδεικτικά: σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, φωτογραφίες, σχέδια, γραφικά, κείμενα) συνιστούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία του Εμμανουήλ Κουκούλη, διακριτικά γνωρίσματα και κατατεθειμένα σήματα προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Η εμφάνιση τους στο δικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

 


Το περιεχόμενο αυτό δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, ή να «φορτωθεί» ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε χρήστη. Ο χρήστης, και ο επισκέπτης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/ και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιοδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου και συνεπώς απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με το πραγματικό πάροχό τους του περιεχομένου του δικτυακού τόπου.