Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Πολιτική Απορρήτου

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Το γραφείο του Ψυχολόγου Εμμανουήλ Κουκούλη θέτει σε ύψιστη προτεραιότητα την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2472/97 που εφαρμόζεται στις βάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) και δεσμεύεται για την πλήρη εφαρμογή τους λαμβάνοντας υπόψη την υιοθέτηση των κατάλληλων τεχνικών και διοικητικών μέτρων.
Το γραφείο του Ψυχολόγου Εμμανουήλ Κουκούλη έχει λάβει τα τεχνικά μέτρα που διασφαλίζουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων κατά την μετάδοση, διαχείριση και αποθήκευσή τους, η φύση του διαδικτύου όμως είναι τέτοια που τίποτα δεν μπορεί να εγγυηθεί την απόλυτη προστασία. Γι'αυτό το λόγο, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και με εναλλακτικά μέσα (π.χ. τηλεφωνικά - 22713 00360).
Μπορείτε να επικοινωνείτε ανά πάσα στιγμή μαζί μας για οποιαδήποτε ερώτηση αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων.


Cookies

Για την ομαλή λειτουργία της ιστοσελίδας  γίνεται η αναγκαία χρήση cookies.
Τα cookies είναι αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται από τον browser του χρήστη στον υπολογιστή του. Με τη χρήση των cookies ο ιστότοπος  μπορεί να παρέχει υπηρεσίες που δεν θα ήταν δυνατές χωρίς αυτά.
Οι χρήστες μπορούν να διαγράφουν από τον browser τους τα cookies, αλλά και να τα απενεργοποιούν εντελώς.


Συλλογή γενικών δεδομένων και πληροφοριών

Κατά τη χρήση του site manoskoukoulis.gr συγκεκριμένα δεδομένα συλλέγονται και αποθηκεύονται σε log files του server στοιχεία ,όπως η IP του χρήστη, ο browser του, το λειτουργικό του σύστημα, η ημερομηνία και η ώρα κάθε κλήσης προς τους server μας, το από πού ήρθε στο site μας (referrer) και άλλα παρεμφερή στοιχεία. Αυτά τα στοιχεία δεν μπορούν να ταυτοποιήσουν τον χρήστη, χρειάζονται όμως για την παρακολούθηση της ομαλής λειτουργίας των server μας, τη βελτιστοποίηση των διαφημίσεών μας, αλλά και την παροχή πληροφοριών στις αρχές σε περίπτωση κυβερνοεπιθέσεων.
 

Φόρμες Επικοινωνίας

Στον ιστότοπο manoskoukoulis.gr  οι χρήστες μπορούν να επικοινωνήσουν μέσω της φόρμας επικοινωνίας, της φόρμας αίτησης ραντεβού ή και της φόρμας αίτησης εγράφης στην σχολή γονέων. Σε αυτές τις περιπτώσεις το email, το όνομα, το τηλέφωνο, η ηλικία  ή ημερομηνία και ώρα αποστολής καθώς και η IP του χρήστη αποθηκεύονται στο server μας.


Δικαιώματα των χρηστών

Οι χρήστες των υπηρεσιών του ιστότοπου manoskoukoulis.gr  έχουν δικαίωμα να αιτηθούν να αποκτήσουν ηλεκτρονικό αντίγραφο των δεδομένων που έχουμε για αυτούς, καθώς και την πλήρη διαγραφή τους, τα οποία και θα ικανοποιηθούν άμεσα, η παραπάνω διαδικασία ενεργοποιείτε στέλνοντας email στο koukoulhsmanos@gmail.com . Εξαιρείται η περίπτωση κάποια από αυτά τα δεδομένα να πρέπει να διατηρηθούν για φορολογικούς λόγους, όπως π.χ. αν έχουμε τιμολογήσει κάποια υπηρεσία μας, οπότε και πρέπει να παραμείνουν τα στοιχεία τους στο λογιστικό μας πρόγραμμα και στα αρχεία του λογιστικού γραφείου που μας εξυπηρετεί.


Στατιστική ανάλυση δεδομένων επισκεψιμότητας

Δεδομένα συμπεριφοράς στα site μας, όπως ποιες σελίδες επισκέπτεται, χρόνους παραμονής, από ποια site ήρθε (referrer), συχνότητα επισκέψεων κτλ. αποθηκεύονται σε τρίτες υπηρεσίες όπως το Google Analytics για το σκοπό της βελτίωσης του μάρκετινγκ της του γραφείου του Ψυχολόγου Εμμανουήλ Κουκούλη. Αυτά τα δεδομένα δεν ταχτοποιούν προσωπικά τους χρήστες. Αυτές οι τρίτες υπηρεσίες αποθηκεύουν cookies για να λειτουργήσουν.


Remarketing

Για σκοπούς διαφήμισης, παρέχονται δεδομένα επισκεψιμότητας σε τρίτες υπηρεσίες, όπως το Google και το Facebook με σκοπό την εμφάνιση διαφημιστικών μηνυμάτων σε site τρίτων.
 

Συνεργασία με τις αρχές

Προσωπικά δεδομένα μπορεί να κοινοποιηθούν σε δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.
Για ερωτήσεις σχετικά με τον έλεγχο και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, καθώς και για αιτήματα λήψης αντιγράφου ή διαγραφής τους, μπορείτε να στέλνετε e-mail στο koukoulhsmanos@gmail.com.

 Η χρήση του διαδικτυακού τόπου manoskoukoulis.gr  προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον χρήστη των παραπάνω όρων. Οι όροι μπορεί να αλλάξουν, χωρίς προειδοποίηση. Κάθε αλλαγή, θα δημοσιεύεται σε αυτή τη σελίδα.